Το SBLCore είναι ένα μοναδικό λογισμικό για τα δελτία δεδομένων ασφαλείας, που διευκολύνει σημαντικά τη δημιουργία τους και την παρακολούθησή τους. Επωφεληθείτε από την προαιρετική δοκιμή του SBLCore και κατεβάστε μια έκδοση επίδειξης 30 ημερών.

Γεννήτορας UFI

Εισάγετε Α.Φ.Μ.

Αριθμός τυποποίησης

Δημιουργήστε το δικό σας UFI

Πώς λειτουργεί το SBLCore

 

Στο σύντομο βίντεο θα σας δείξουμε:

  • Την βάση δεδομένων επικίνδυνων ουσιών που παρέχεται με το λογισμικό
  • Την δημιουργία νέου δελτίου δεδομένων ασφαλείας
  • Την χρήση αυτόματης ταξινόμησης
  • προσθήκη αυτόματων φράσεων
  • Την εμφάνιση και εξαγωγή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
  • Την δημιουργία ετικέτας και φύλλου
  • Την δημιουργία μια γλωσσικής παραλλαγής του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Πώς λειτουργεί το SBLCore
 

First Steps in SBLCore (EN)
First Steps in SBLCore

Contact List (EN)
Contact List

Backup (EN)
Backup

New Substance (EN)
New Substance

Safety Data Sheet (EN)
Safety Data Sheet

Translating (EN)
Translating

Phrases (EN)
Phrases

Labels (EN)
Labels

Custom Label Templates (EN)
Custom Label Templates

Detergents (EN)
Detergents

Classification calculation (EN)
Classification calculation

Classification Balance (EN)
Classification Balance

Substance Database (EN)
Substance Database

Tips and Tricks (EN)
Tips and Tricks

ECHA Substances (EN)
ECHA Substances

SBLCore Blue subscription (EN)
SBLCore Blue subscription

PCN without SDS (EN)
PCN without SDS

PCN access settings incl. S2S (EN)
PCN access settings incl. S2S

Notification into PCN portal (EN)
Notification into PCN portal