Το SBLCore είναι ένα μοναδικό λογισμικό για τα δελτία δεδομένων ασφαλείας, που διευκολύνει σημαντικά τη δημιουργία τους και την παρακολούθησή τους. Επωφεληθείτε από την προαιρετική δοκιμή του SBLCore και κατεβάστε μια έκδοση επίδειξης 30 ημερών.

Γεννήτορας UFI

Εισάγετε Α.Φ.Μ.

Αριθμός τυποποίησης

Δημιουργήστε το δικό σας UFI

Πώς λειτουργεί το SBLCore

 

Στο σύντομο βίντεο θα σας δείξουμε:

  • Την βάση δεδομένων επικίνδυνων ουσιών που παρέχεται με το λογισμικό
  • Την δημιουργία νέου δελτίου δεδομένων ασφαλείας
  • Την χρήση αυτόματης ταξινόμησης
  • προσθήκη αυτόματων φράσεων
  • Την εμφάνιση και εξαγωγή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
  • Την δημιουργία ετικέτας και φύλλου
  • Την δημιουργία μια γλωσσικής παραλλαγής του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Πώς λειτουργεί το SBLCore
 

First Steps in SBLCore
First Steps in SBLCore

Contact List
Contact List

Backup Creation
Backup Creation

New Substance
New Substance

SDS Creation
SDS Creation

Translating
Translating

Phrases
Phrases

Label Creation
Label Creation

Complete SDS Creation
Complete SDS Creation

Detergents
Detergents

Classification and Balance Sheet
Classification and Balance Sheet

Classification Calculation
Classification Calculation

Substance Database
Substance Database

Tips and Tricks
Tips and Tricks

UFI and the New Notification System
UFI and the New Notification System